GDPR - Databeskyttelseserklæring​

Vi er glade for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er særlig vigtigt for ledelsen i Danrec A/S. Det er grundlæggende muligt at bruge Danrec A/S’ hjemmesider uden at skulle angive nogen personoplysninger. Såfremt en person gerne vil bruge vores virksomheds særlige tjenester, kan det dog være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig og der samtidig ikke er noget juridisk grundlag for sådan en behandling, beder vi som regel om et samtykke af den pågældende person.

Behandling af den pågældende persons personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, sker i henhold til grundforordningen om databeskyttelse og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, som gælder for Danrec A/S. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler. Derudover informeres de pågældende personer om deres rettigheder i henhold til denne databeskyttelseserklæring.

Danrec A/S har som den dataansvarlige gennemført mange tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysningerne som bliver behandlet via denne hjemmeside. Alligevel kan dataoverførsler via internettet generelt have sikkerhedshuller, således at absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Derfor er det også muligt for de pågældende personer, at indsende personoplysningerne til os på en alternativ måde, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

Danrec A/S’ databeskyttelseserklæring baserer på den terminologi, som den europæiske myndighed, som har lovgivningskompetencen, benytter ved udstedelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være nem at læse og forstå for offentligheden, vores kunder og samarbejdspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring benytter vi blandt andet følgende begreber:

•a) Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (fremover ”den pågældende person”). En fysisk person anses for at være identificerbar, som kan blive identificeret direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller et eller flere specielle træk, udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person.

•b) Den pågældende person

Den pågældende person er enhver identificeret eller identificerbare person, hvis personoplysninger bliver behandlet af den dataansvarlige.

•c) Behandling

Behandling betyder enhver proces eller serie af operationer, som med eller uden hjælp af automatiserede procedurer, er relateret til personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, udlæsning, indhentning, anvendelse, offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for klargøring, sammenligning eller forbindelse, begrænsning, sletning eller destruktion.

•d) Begrænsning af behandlingen

Begrænsning af behandlingen er markering af de gemte personoplysninger med det formål, at begrænse din fremtidige behandling.

•e) Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personlige oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, at analysere eller forudsige personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

•f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er en behandling af personoplysninger på sådan en måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt person uden behov for yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke er tildelt til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

•g)Den ansvarlige eller dataansvarlige

Den ansvarlige eller dataansvarlige er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller lignende, som alene eller sammen med andre beslutter om formålet og midlerne til behandlingen af personoplysningerne. Hvis formålet og midlerne til behandlingen er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, kan den ansvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning.

•h)Registerføreren

Registerføreren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller lignende, som behandler personoplysningerne på vegne af den ansvarlige.

•i)Modtageren

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller lignende, til hvem personoplysningerne udleveres, uanset om det er en tredjepart. Myndigheder, som modtager personoplysninger som led i undersøgelsesopgaver i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes ikke som modtager.

•j)Tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller lignende, som på nær den pågældende person, den ansvarlige, registerføreren samt de personer som er bemyndiget af den ansvarlige eller registerføreren, er bemyndiget til at behandle personoplysningerne.

•k)Samtykke

Samtykke gives frivilligt og utvetydigt i form af en erklæring eller anden entydig bekræftende handling fra den pågældende person for den konkrete sag, hvormed den pågældende person angiver, at han/hun indvilliger i behandling af personoplysninger som vedrører ham/hende.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den ansvarlige, som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser om databeskyttelse, er:

Danrec A/S

Vandværksvej 5

7470 Karup

Danmark

Tel.: 0045 97100200

E-mail: danrec@danrec.dk

Hjemmeside: www.danrec.dk

3. Cookies

Danrec A/S’ hjemmesider bruger cookies. Cookies er tekstfiler som opbevares og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere brugere cookies. Mange cookies indeholder en såkaldt cookie-ID. En cookie-ID er en entydig identifikation af den enkelte cookie. Den består af en række tegn, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser som cookien blev gemt i. Dette muliggør de besøgte internetsider og servere, at skelne den individuelle browser af den pågældende person fra andre internetbrowsere som indeholder andre cookies. En internetbrowser kan genkendes og identificeres af den unikke cookie-ID.

Gennem brugen af cookies kan Danrec A/S tilbyde hjemmesidens brugere mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookies.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres til brugerens gavn. Som tidligere forklaret, kan cookies muliggøre identificeringen af vores hjemmesides brugere. Formålet med denne identificering er, at gøre det nemmere for vores brugere at bruge vores hjemmeside. Brugeren af en internetside som bruger cookies, skal eksempelvis ikke angive sine adgangsoplysninger hver gang han/hun besøger internetsiden, fordi dette bliver overtaget af internetsiden og cookierne som er gemt på brugerens computersystem. Et yderligere eksempel er cookien i en indkøbsvogn i en onlinebutik. Ved hjælp af cookies, husker onlinebutikken varerne som kunden har lagt i den virtuelle indkøbsvogn.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Derudover kan cookies, som allerede er blevet installeret via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer, blive slettet. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer installeringen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligt at ikke alle af vores hjemmesides funktioner vil være fuldt anvendelige.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Danrec A/S’ hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger hver gang hjemmesiden bliver besøgt af den pågældende person. Disse generelle data og oplysninger bliver gemt i serverens logfiler. Følgende ting kan blive indsamlet: (1) de anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet som benyttes af adgangssystemet, (3) den hjemmeside hvorfra et adgangssystem har adgang til vores hjemmeside (såkaldte henvisere), (4) underordnede internetsider som via et adgangssystem bliver dirigeret til vores hjemmeside, (5) dato og klokkeslæt af en adgang til hjemmesiden, (6) en internet protokol-adresse (IP-adresse), (7) internet-tjenesteudbyderen af adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger som anvendes i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Danrec A/S drager ingen konklusioner om den pågældende person ved brug af hans/hendes generelle data og oplysninger. I stedet bliver disse oplysninger brugt til at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet og reklamerne på vores hjemmeside, (3) sikre en permanent funktionsdygtighed af vores informationsteknologiske systemer og vores hjemmesides teknologi, (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonyme data og oplysninger bliver af Danrec A/S på den ene side evalueret statistisk og på den anden side evalueret for at forbedre vores databeskyttelse og data datasikkerhed i vores virksomhed, sådan at vi kan sikre en optimal sikkerhed for de personoplysninger vi behandler. De anonyme data fra serverlogfilerne gemmes separat fra alle personoplysningerne som indsendes af den pågældende person.

5. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Danrec A/S' hjemmeside indeholder oplysninger, som gør det muligt at kontakte vores virksomhed hurtigt og kommunikere direkte med os. Dette indebærer også en generel e-mailadresse. Såfremt den pågældende person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller kontaktformularen, bliver den pågældende persons personoplysninger gemt automatisk. Personoplysninger som den pågældende person frivilligt overfører til den dataansvarlige, bliver gemt med henblik på behandling eller kontakt med den pågældende person. Personoplysningerne bliver ikke overført til en tredjepart.

6. Regelmæssig sletning og spærring af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og gemmer den pågældende persons personoplysninger kun i den periode, som er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen eller hvis det er påbudt af en lovgivende europæisk myndighed som kan udstede direktiver og forordninger eller en anden lovgivende myndighed som den dataansvarlige er underlagt.

Skulle formålet med opbevaringen bortfalde eller skulle den af en lovgivende europæisk myndighed eller anden lovgivende myndighed tidsfrist for opbevaringen udløbe, bliver personoplysningerne rutinemæssigt og i henhold til lovbestemmelser slettet eller spærret.

7. Den pågældende persons rettigheder

•a)Retten til at modtage bekræftelse

Enhver pågældende person har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed, ret til at forlange en bekræftelse fra den dataansvarlige, om den pågældende persons personoplysninger bliver behandlet. Hvis den pågældende person gerne vil gøre brug af retten til bekræftelse, kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige.

•b)Retten til information

Enhver person som er berørt af behandlingen af personoplysningerne har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed retten til at få sine personoplysninger udleveret gratis af den dataansvarlige og få en kopi af disse oplysninger. Derudover har den lovgivende europæiske myndighed givet den pågældende person retten til at få oplysninger om følgende:

 • Formålet med behandlingen
 • Kategorierne af personoplysningerne som bliver behandlet
 • Modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet videregivet eller som skal offentliggøres, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
 • Såfremt det er muligt, den planlagte varighed for hvilken personoplysningerne vil blive gemt, eller, hvis det er muligt, kriterierne for fastsættelsen af denne varighed
 • Eksistensen af en ret til rettelse eller sletning af de personoplysninger, som vedrører den pågældende person, eller om en begrænsning af behandlingen af den dataansvarlige eller retten til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • Eksistensen af en klageret ved en tilsynsmyndighed
 • Hvis personoplysningerne ikke er blevet indsendt af den pågældende person: Alle tilgængelige oplysninger vedrørende oprindelsen af disse data
 • Eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, GDPR og - i hvert fald i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og den påtænkte indvirkning af denne behandling på den pågældende person

Derudover har den pågældende person retten til at indhente oplysninger, om hans/hendes personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller en international organisation. Såfremt dette er tilfældet, har den pågældende person også retten til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis den pågældende person gerne vil gøre brug af retten til at indhente oplysninger, kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige.

•c)Retten til rettelse

Enhver person som er berørt af behandlingen af personoplysninger har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed retten til at kræve øjeblikkelig korrektion af ukorrekte personoplysninger om ham/hende. Endvidere har den pågældende person ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis den pågældende person gerne vil gøre brug af retten til rettelse, kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige.

•d)Retten til sletning (retten til at blive glemt)

Enhver person, som er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed ret til at kræve, at den ansvarlige straks sletter personoplysningerne om ham/hende, forudsat at en af følgende grunde er opfyldt, og behandlingen ikke er påkrævet:

 • Personoplysningerne er indsamlet til formål eller på anden måde behandlet, som ikke længere er nødvendige.
 • Den pågældende person trækker sit samtykke tilbage, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der mangler andre retsgrundlag for behandlingen.
 • Den pågældende person gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, GDPR, og der er ingen berettigede grunde til behandlingen eller den pågældende person gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR.

 • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
 • Sletningen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse til informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, GDPR.

Hvis en af ovennævnte grunde er korrekte, og den pågældende person ønsker at slette sine personoplysninger gemt hos Danrec A/S, kan han/hun til enhver tid kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige. Medarbejderen hos Danrec A/S sørger for, at ønsket om sletningen omgående opfyldes.

Hvis personoplysningerne er offentliggjort af Danrec A/S, og hvis vores virksomhed er ansvarlig for at slette personoplysninger som den pågældende person i henhold til § 17, stk. 1 GDPR, skal Danrec A/S tage passende foranstaltninger under hensynstagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostninger, herunder tekniske foranstaltninger, til at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, at den pågældende person har forlangt at de andre dataansvarlige sletter alle links til sådanne personoplysninger eller kopier eller gengivelser af personoplysningerne, så vidt behandlingen ikke er påkrævet. Medarbejderen i Danrec A/S vil i enkelte tilfælde tage de nødvendige skridt.

•e)Retten til begrænsning af behandlingen

Enhver person, som er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed ret til at kræve, at den dataansvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser er gældende:

 • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den pågældende person i en periode, som gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, den pågældende person afviser at få sine personoplysninger slettet og anmoder i stedet om en begrænsning af brugen af personoplysningerne.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men den pågældende person har brug for dem til fremsættelsen, udøvelsen eller forsvar af juridiske krav.
 • Den pågældende person gør indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde opvejer den pågældende persons.

Hvis en af ovennævnte forudsætninger er korrekte, og den pågældende person ønsker at begrænse sine personoplysninger som er gemt ved Danrec A/S, kan han/hun til enhver tid henvende sig til den dataansvarlige. Medarbejderen i Danrec A/S vil foranledige begrænsningen.

•f)Retten til dataportabilitet

Enhver person, som er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed ret til at få de personoplysninger udleveret som vedrører ham/hende, i et struktureret, forståeligt og maskinlæsbart format. Personen har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlige, uden hindring fra den oprindelige dataansvarlige, forudsat at behandlingen er baseret på samtykket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 1, litra b) 2, litra a), i GDPR eller en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR og behandling ved hjælp af automatiserede processer, medmindre behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed.

Ved udøvelsen af hans/hendes ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den pågældende person ret til at indhente, at personoplysningerne overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden, for så vidt dette er teknisk muligt og i bekræftende fald dette ikke påvirker andres rettigheder og friheder.

For at gøre retten til dataportabilitet gældende, kan den registrerede til enhver tid kontakte en medarbejder hos Danrec A/S.

•g)Retten til at gøre indsigelse

Enhver person, som er berørt af behandlingen af personoplysninger, skal i henhold til den lovgivende europæiske myndighed, til enhver tid have ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af hans/hendes personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse, behandler Danrec A/S ikke længere personoplysningerne, medmindre vi kan bevise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som overstiger den pågældende persons interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen har til formål at håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis Danrec A/S behandler personoplysninger med henblik på at drive direkte markedsføring, har den pågældende person ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne som har til formål at drive sådan en markedsføring. Dette gælder også for profilering, såfremt det er forbundet med direkte markedsføring. Hvis den pågældende person gør indsigelse mod Danrec A/S til direkte markedsføring, vil Danrec A/S ikke længere behandle personoplysningerne med dette formål.

Derudover har den pågældende person retten, af grunde som skyldes hans/hendes særlige situation, til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger som vedrører ham/hende, til Danrec A/S’ videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1 GDPR, medmindre sådan en behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse.

For at gøre retten til at gøre indsigelse gældende, kan den pågældende person til enhver tid kontakte en medarbejder hos Danrec A/S. Den pågældende person er ligeledes fri i forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester, på trods af direktiv 2002/58/EF, at udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, som anvender tekniske specifikationer.

•h)Automatiserede beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering

Enhver person som er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til, i henhold til den lovgivende europæiske myndighed, ikke at blive underlagt en beslutning, som udelukkende er baseret på en automatiseret behandling, herunder profilering, som har en retsvirkning på den eller som på en lignende måde betydeligt begrænser den, medmindre afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den pågældende person og den dataansvarlige, eller (2) er tilladt i henhold til den europæiske unions eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og at lovgivningen fastsætter passende foranstaltninger at beskytte rettighederne og frihederne samt den pågældende persons legitime interesser eller (3) med den pågældende persons udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den pågældende person og den dataansvarlige eller (2) er foretaget med den pågældende persons udtrykkelige samtykke, træffer Danrec A/S passende foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og friheder og for at beskytte den pågældende persons legitime interesser, herunder som minimum retten til kunne fremlægge sin egen stilling overfor den dataansvarlige og at anfægte den dataansvarliges beslutning.

Hvis den pågældende person gerne vil gøre sine rettigheder vedrørende automatiserede beslutninger gældende, kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige.

•i)Retten til at tilbagekalde et samtykke om databeskyttelse

Enhver person, som er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den lovgivende europæiske myndighed, til enhver tid retten til at tilbagekalde sit samtykke vedrørende behandlingen af personoplysninger.

Hvis den pågældende person gerne vil tilbagekalde sit samtykke, kan han/hun altid henvende sig til den dataansvarlige.

8. Reglerne vedrørende databeskyttelse for anvendelse af Google Analytics (med funktion til anonymisering)

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter af Google Analytics (med funktion til anonymisering) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og evaluering af data vedrørende adfærden af besøgende af internetsider. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, hvilken hjemmeside den pågældende person er kommet fra en hjemmeside til en anden hjemmeside (såkaldte henvisere), hvilke af hjemmesidens undersider som er blevet besøgt, eller hvor ofte og hvor lang tid en underside blev besøgt. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Virksomheden bag Google Analytics komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalysen via Google Analytics. Ved hjælp af dette tillæg vil den pågældende persons IP-adresse blive forkortet og anonymiseret af Google, såfremt adgangen til vores hjemmeside sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, som er en del i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med komponenterne af Google Analytics er at analysere besøgsstrømmene på vores hjemmeside. Google bruger blandt andet de data og oplysninger, som er indhentet til at evaluere brugen af vores hjemmeside og for at udarbejde onlinerapporter, som viser aktiviteten på vores hjemmeside og for at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics installerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er for noget, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at installere denne cookie, kan Google analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en af undersiderne på denne hjemmeside åbnes og som drives af den dataansvarlige og på hvilken en Google Analytics komponent er integreret, startes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af den pågældende Google Analytics komponent, med formål for at indsende data til Google til onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces vil Google være bekendt med personoplysninger, som f.eks. den pågældende persons IP-adresse, som blandt andet tjener Google til at spore besøgende og kliks, og derefter gøre provisionsafregninger mulige.

Ved hjælp af cookien gemmes personoplysninger, som f.eks. adgangstid, stedet hvorfra hjemmesiden blev besøgt, og hvor ofte den pågældende person har besøgt hjemmesiden. Hver gang den pågældende person besøger vores hjemmeside, overføres hans/hendes personoplysninger, herunder internetforbindelsens IP-adresse, som anvendes af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til en tredjepart.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Sådan en indstilling på den anvendte internetbrowser vil også umuliggøre Google at installere en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie som allerede er blevet installeret, blive slettet af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af data gennem Google Analytics til brug for denne hjemmeside og dermed forhindre at Google behandler disse data. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet må overføres til Google Analytics. Installationen af denne browser tilføjelse betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den pågældende persons informationsteknologiske system senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den pågældende person geninstallere browser tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser tilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende person eller en anden person som har beføjelse til det, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser tilføjelsen på et senere tidspunkt.

Yderligere oplysninger og Googles gældende regler om databeskyttelse, findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mere fyldestgørende på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

9. Reglerne vedrørende databeskyttelse ved anvendelse af Google AdWords

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter af Google AdWords på denne hjemmeside. Google AdWords er en internet annoncetjeneste, som gør det muligt for annoncører at se søgemaskineresultater ved Google og Google reklamenetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at forudindstille søgeord, ved hjælp af hvilke en annonce kun bliver vist på Googles søgemaskineresultater, når brugeren ved hjælp af søgemaskinen søger et relevant søgeord. I Googles reklamenetværk bliver søgeresultaterne fordelt ved hjælp af en automatisk algoritme og i overensstemmelse med de forudbestemte søgeord.

Virksomheden bag Google AdWords komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at vise relevante reklamer på en tredjeparts hjemmesider samt i Googles søgeresultater og ved at vise fremmede annoncer på vores hjemmeside.

Hvis en person ankommer på vores hjemmeside via en Google-annonce, bliver en såkaldt konverterings cookie gemt af Google på den pågældende persons informationsteknologisystem. Hvad cookies er for noget, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverterings cookies gyldighed udløber efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Ved hjælp af konverteringscookien, såfremt denne ikke er udløbet endnu, om hvorvidt bestemte undersider, eksempelvis indkøbskurven i et online butikssystem, blev besøgt på vores hjemmeside. 

Konverteringscookien tillader både os og Google at forstå, om en person, som besøgte vores hjemmeside via en AdWords annonce, genererede en indtægt, dvs. afsluttede eller annullerede et køb.

De data og oplysninger som indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at oprette besøgsstatistikker på vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges herefter af os til at opgøre det samlede antal brugere, som er blevet sendt til os via AdWords annoncer, for at bestemme succesen eller fejlen i hver AdWords annonce og for at optimere vores AdWords annoncer til fremtiden. Hverken vores virksomhed eller nogen anden Google AdWords annoncør modtager nogen oplysninger fra Google, som kunne identificere den pågældende person.

Ved hjælp af konverterings cookien bliver personoplysninger gemt, f.eks. De internetsider som den pågældende person har besøgt. Hver gang den pågældende person besøger vores hjemmeside, overføres hans/hendes personoplysninger, herunder internetforbindelsens IP-adresse, som anvendes af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personoplysninger, som blev indsamlet via den tekniske proces, til en tredjepart.

Den pågældende person kan til enhver en tid forhindre, at cookies bliver installeret via vores hjemmeside ved hjælp af en relevant indstilling i den anvendte internetbrowser, og dermed permanent umuliggøre installeringen af cookies. Sådan en indstilling på den anvendte internetbrowser vil også umuliggøre Google at installere en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie som allerede er blevet installeret af Google AdWords, blive slettet af internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den pågældende person mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette, skal den pågældende person besøge linket www.google.com/settings/ads fra hvilken som helst af de internetbrowsere, han/hun bruger, og foretager de ønskede indstillinger dér.

Yderligere oplysninger og Googles gældende regler om databeskyttelse, findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

10. Retsgrundlaget for behandlingen

Artikel 6 litra a i GDPR tjener som retsgrundlaget for behandlingen, hvor vi opnår samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den pågældende person er part i, som for eksempel i behandlingsprocesser som er nødvendige for levering af varer eller levering af en anden tjeneste eller modydelse, skal behandlingen baseres på artikel 6 litra b GDPR. Det samme gælder for behandlinger, som er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, f.eks. i tilfælde af henvendelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, såsom opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6, litra c GDPR. I sjældne tilfælde kan en behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den pågældende persons eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville eksempelvis være tilfældet, hvis en besøgende i vores lokaler bliver skadet, og hans/hendes navn, alder, sygesikring eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I sådan et tilfælde vil behandlingen basere på artikel 6 litra d GDPR. I sidste ende vil behandlingsprocesserne kunne basere på artikel 6 litra d GDPR. På dette retsgrundlag baserer behandlingsprocesser, som ikke er omfattet af ovennævnte retsgrundlag, hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, medmindre interessen, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder af den berørte person ikke opvejer dem. Sådanne behandlingsprocesser er især tilladt, fordi de specifikt er nævnt af den lovgivende europæiske myndighed. Denne myndighed fastslog herved, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den pågældende person er kunde hos den dataansvarlige (47. betragtning, sætning 2 GDPR.

11. Berettigede interesser i behandlingen, som bliver udført af den dataansvarlige eller en tredjepart.

Hvis behandlingen af personoplysninger baserer på artikel 6 litra f GDPR, er det vores legitime interesse at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

12. Varighed i hvilken personoplysningerne er gemt

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysningerne er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter at fristen er udløbet, bliver de respektive data rutinemæssigt slettet, såfremt de ikke længere er nødvendige til at opfylde eller indgå en kontrakt.

13. Juridiske eller kontraktlige bestemmelser for udlevering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af en kontrakt. Den pågældende persons forpligtelse til at fremlægge personoplysninger; mulige konsekvenser af manglende fremlæggelse.

Vi gør dig opmærksom på, at fremlæggelsen af personoplysningerne delvist er påkrævet ved lov (f.eks. skattelovgivning) eller kan skyldes kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om medkontrahenten). Af og til kan det være nødvendigt, at for at indgå en kontrakt, at den pågældende person giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den pågældende person er eksempelvis forpligtet til at give personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med ham/hende. Manglende indsendelse af personoplysningerne vil betyde, at kontrakten ikke kan indgås med den pågældende person. Før den pågældende person fremsender os sine personoplysninger, skal han/hun kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil i hvert enkelt tilfælde informere den pågældende person om, hvorvidt indsendelsen af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendige for indgåelse af kontrakten, om der eksisterer en forpligtelse til at indsende personoplysningerne og konsekvenserne ved manglende indsendelse af personoplysningerne.

14. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarsbevidst virksomhed, afstår vi fra automatiseret beslutningstagen og profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev udfærdiget af databeskyttelsesgeneratoren ved DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som agerer som ekstern tilsynsførende for databeskyttelse Hamburg, i samarbejde med Christian Solmecke, advokat for databeskyttelse.

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og vi sender dig et GRATIS tilbud!

Vi vender tilbage til dig med et godt tilbud hurtigst muligt.

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Danrec A/S

Vandværksvej 5, 7470 Karup J

CVR: 16171700

Telefon: 97 100 200

E-mail: danrec@danrec.dk